Allmänna bedömningskriterier

Efter varje avslutat studieavsnitt och då ett läroämne är slutfört, får den studerande ett siffervitsord eller en prestationsanteckning för sina studier. Prestationen dokumenteras i skolans administrativa program.

Vitsorden och/eller prestationsanteckningarna grundar sig på mångsidiga prestationer. I Ålands lyceums läroplan och läroplansgrunderna för den allmännbildnande gymnasieutbildningen stipuleras de allmänna bedömningskriterier som utgör underlag för all bedömning i skolan:

Vitsorden utmärkta eller berömliga kunskaper och färdigheter (10–9) ges åt studerande som:

 • har ingående och helhetsmässiga kunskaper
 • har lätt för att se samband och helheter
 • löser problem och uttrycker sig självständigt, kreativt och personligt
 • självständigt kan strukturera, planera och redovisa arbeten
 • kan värdera och analysera behandlat ämnesområde
 • har mycket goda förutsättningar för fortsatta studier.

Vitsorden goda eller nöjaktiga kunskaper och färdigheter (8–7) ges åt studerande som:

 • har goda kunskaper
 • förstår orsak och verkan
 • kan arbeta efter modeller
 • kan redovisa sina kunskaper men som behöver ett visst stöd för strukturering
 • har goda förutsättningar för fortsatta studier.

Vitsorden försvarliga eller hjälpliga kunskaper och färdigheter (6–5) ges åt studerande som:

 • har vissa splittrade kunskaper
 • har svårt att se helheter
 • inte kan redovisa självständiga kunskaper
 • har begränsade, men i huvudsak tillräckliga, förutsättningar för fortsatta studier.

Mer information hittar du här:

 1. Bedömningsgrunderna för enskilda ämnen - se Wilma, Läroplan!
 2. Regler mm för bedömning - se Läroplan 2021!
 3. Siffervitsord och prestationsanteckningar - se länk!