Vidarestudier

Efter avslutade gymnasiestudier följer vanligtvis vidare studier i någon form.

  • Vad vill jag plugga?
  • Var finns den utbildning som intresserar mig?

Du har tid att fundera på de här frågorna under din tid i lyceet: utbildningsutbudet är stort och det finns otaliga alternativ att välja mellan. Därför finns studiehandledarna till hands för att diskutera möjligheter, informera och planera tillsammans med dig - ta gärna kontakt om det är något du undrar över!

Om du vill läsa på själv hittar du information på Studnet om

  • yrken och yrkesval, intressetest mm.
  • studiemöjligheter på Åland, i Finland och Sverige respektive i resten av världen

Följ länken och läs mer!