24-25_Infotimmar period 2

Vecka Datum Åk 1 Åk 2 Åk 3 
v. 41 9.10

Utvärderingar från provperiod 1.

Utvärderingar från provperiod 1. Utvärderingar från provperiod 1.
v. 42 16.10

Grupphandledarträff enligt kallelse per e-post. Om ingen kallelse från grupphandledaren, se program för åk 2 och 3.

Högskolestudier del 2. 
För alla intresserade.

Högskolestudier del 2. 
För alla intresserade..

v. 43 23.10 Grupphandledarträff enligt kallelse per e-post. Om ingen kallelse från grupphandledaren, se program för åk 2 och 3. Högskolestudier i Sverige. För alla intresserade. Högskolestudier i Sverige. För alla intresserade.
v. 44 30.10

Ingen infotimme pga lärarfortbildning.

Ingen infotimme pga lärarfortbildning.

Ingen infotimme pga lärarfortbildning.

v. 45 6.11

Rektorn informerar. Obligatoriskt

Studerande som skriver studentprov våren 2024. Obligatoriskt! 
I gymnastiksalen.
Del 1: Inför vårens studentskrivningar
Del 2: Inför karonkan
Obligatoriskt!
v. 46 13.11

Grupphandledarträff enligt kallelse per e-post. Om ingen kallelse från grupphandledaren, se program för åk 2 och 3.

Studier på Högskolan på Åland samt svenskspråkiga studier på fastlandet Studier på Högskolan på Åland samt svenskspråkiga studier på fastlandet
v. 47 20.11 Provperiod Provperiod Provperiod