Studiernas upplägg: Vad läser du?

HUTH-studierna är utvalda för att säkerställa åländska studerandes möjligheter till och beredskap för vidare studier oavsett utbildningsland. I första hand är det antagningskriterierna till svenska högskolor och universitet som ligger till grund för upplägget av HUTH.

Studier enligt Ålands lyceums läroplan

Hösten 2021 togs en ny läroplan för lyceet i bruk, LP2021, där begreppet kurser ersätts med begreppen moduler och studieavsnitt. Modulerna är till sin omfattning 1, 2 eller 3 studiepoäng och kan fogas samman till större ämnesvisa eller ämnesövergripande studieavsnitt.

Utbildningshelheten HUTH består av 60 studiepoäng (tidigare 30 kurser) som motsvarar 52 kp inom den yrkesförberedande utbildningen. 

För att komplettera helheten och komma upp i stipulerade 60 kp läser HUTH-studerande också:

  • arbetslivsfärdighet 1 kp
  • företagsamhet och företagsverksamhet 1 kp
  • informations- och kommunikationsteknologi 1 kp
  • upprätthållande av arbetsförmåga 5 kp
  • studie- och karriärplanering 1 kp
  • finska 2 kp (endast närvårdarna)

Moduler och studiepoäng enligt lyceets läroplan 2021:

Ämne Moduler/studieavsnitt Sp
Svenska SV1-8, SV15 14
Engelska ENG1-ENG6, ENG10 14
Matematik MK1-MK8, MK10 16
Geografi GE1-GE3 6
Fysik och kemi NV1 (=FY1, KE1) 2
Samhällskunskap SK1-SK4 8
  Totalt antal studiepoäng: 60

Studieavsnittsbeskrivningar hittas under fliken "Läroplan" i Wilma.