Ändringar i schema och studieplan

Du kan i viss mån revidera din individuella studieplan - och ditt schema - under studiernas gång. Det är till exempel möjligt att ändra studieavsnittens ordningsföljd (med beaktande av avsnittets rekommenderade förkunskaper) och flytta vissa studieasvnitt till kommande läsår.

Alla ändringar i studieplanen ska ske i samråd med studiehandledaren:

  • Justering av schemat i period 1 görs inom de första skoldagarna, se deadline i Arbetskalendern för period 1.
  • Justering av inkommande periods schema ska ske senast sista dagen före provperioden kl. 15:00, se Arbetskalendern.

Ändringar i schemat är inte möjliga efter respektive deadline!

Om du efter deadline väljer att inte fullfölja det schema som gjorts upp för en specifik period bedöms studieavsnittet som avbrutet. Läs mer om konsekvenserna av avbrott under rubriken Bedömning LP2021 - Avbrutet studieavsnitt.