Lärare Jessika Björkvist tillsammans med studerande Matilda Johansson, Julia Fagerlund och Samuel Dreyer

Studera starkt

Ålands lyceums kurs Studera starkt är resultatet av ett samarbete med Folkhälsan och Helsingfors universitet kring ett forskningsprojekt inom positiv psykologi.

- Jag blir uppmärksam på mina styrkor och hur jag ska ta tillvara på dem i vardagen, säger Matilda Johansson, åk 1-studerande vid Ålands lyceum.

Många rapporter och enkäter idag visar på att den psykiska hälsan hos ungdomar blir sämre. För att motverka detta finns numera en obligatorisk kurs för alla studerande i åk 1 som heter Studera Starkt. Undervisande lärare är Jessika Björkqvist, timlärare i religion, psykologi, filosofi och livsåskådning samt Fredrik Törnroos, prorektor och lektor i idrott och hälsokunskap. 

Se dina styrkor

Samuel Dreyer, Julia Fagerlund och Matilda Johansson har avslutat kursen och de verkar väldigt nöjda med innehållet och upplevelsen.

- Jag vet mina egna styrkor och jag vet också vad jag ska satsa på. Det handlar om hur jag hanterar situationer varje dag, säger Matilda Johansson.

Det som kommer upp när de berättar om kursen är bland annat andningsövningar och mindfulness.

- Mina grundstyrkor framhävs istället för mina betyg och prestationer, säger Matilda.

- Jag har fått lära mig om konflikthantering. Det är positivt, säger Samuel Dreyer.

- Vi har fått tillgång till ett dynamiskt tankesätt. Om man försöker tänka så blir det inte lika jobbigt som ett statiskt tankesätt, säger Julia Fagerlund.

De har även fått redskap och metoder för hur man ska känna tacksamhet. Om man haft en jobbig dag så är en övning att skriva ner några saker som man känner sig tacksam över.

Goda egenskaper

Jessika Björkqvist berättar om den avslutande övningen. Då alla studerande fick i uppgift att beskriva kursdeltagarnas positiva egenskaper. Beskrivningarna av studerandes styrkor var något som gjordes på papper och alla fick hem sitt papper med cirka 20 styrkor som hälsningar av sina klasskamrater

- Jag blev så varm i hjärtat när jag läste dem, säger hon.

Bedömningen i kursen är godkänd eller icke godkänd. Materialet är i huvudsak framtaget av forskningsprojektet och betyget från studerande är gott.

- Lugn och kul lektion med klassen.

- Mera avslappnat och roligt än övriga lektioner,

- Det är en hel upplevelse och kursen gjorde att jag blev bättre på hantera olika situationer i livet.

Vad tar ni med er från kursen?

- Att vara med om ett ”flow”. Att man inte alltid gör något för att få belöning, utan för att skapa ett flow i sina aktiviteter. Jag vill i framtiden ha ett jobb där jag är så nära flow som möjligt, säger Samuel.

Om forskningsprojektet

Omkring 80 studerande vid Ålands lyceum deltog förra läsåret i forskningsprojektet ”Studera starkt – Livsglädje och resurser för gymnasiestuderande”. Det handlar om att öka välbefinnande och resurser hos studerande i finlandssvenska gymnasier genom beprövade metoder och forskning i positiv psykologi. Under våren lämnade deltagarna in salivprov som mätte olika nivåer av stress, alltså nivåerna av kortisol, oxytocin och inflammationsmarkörer. Testsvaren analyseras som bäst och skolan ser med spänning fram emot att ta del av resultaten.