Läroplaner

Läroplanen är grunden för all verksamhet i Ålands lyceum. Här dokumenteras såväl skolans verksamhetsidé och visioner, vår värdegrund samt uppgifter om skolmiljö, studier mm.

  • Läroplan 2016: Gäller studerande som inlett studierna hösten 2016 eller senare.
  • Läroplan 2021: Gäller studerande som inleder studierna hösten 2021 eller senare.

Läs mer under Dokument.

Tips!

  • Beskrivningar av kursernas/studieavsnittens mål, innehåll och bedömning mm hittar du också i Wilma under "Läroplan".

Dokument