Läroplaner

Läroplanen är grunden för all verksamhet i Ålands lyceum. Här dokumenteras såväl skolans verksamhetsidé och visioner, vår värdegrund samt uppgifter om skolmiljö, studier mm.

  • Läroplan 2016: Gäller studerande som inlett studierna hösten 2016 eller senare.

Läs mer under Dokument.

Dokument: