Räkna ut ditt medeltal

Då du slutfört dina gymnasiestudier (avlagt minst 150 studiepoäng samt studentexamen), skrivs ett avgångsbetyg ut. På avgångsbetyget antecknas ett medelvitsord som utgör det vägda medeltalet av samtliga ämnesvitsord:

  • Medelvitsordet uträknas i förhållande till antalet avlagda studiepoäng per ämne som bedömts med siffervitsord.
  • Medelvitsordet ges med två decimalers noggrannhet (i Wilma syns betygsmedeltalet endast som ett heltal).

Om du vill räkna ut hur ditt medeltal påverkas av bedömningen i enskilda studieavsnitt du går eller planerar gå framöver, gör så här:

  • Ladda ner en kopia av excel-filen som du hittar som bilaga och spara på din egen dator
    • OBS: undvik appar med begränsad funktion!
  • Fyll i vitsord du får aneftersom studieavsnitten blir klara, eller testa att skriva in önskat resultat...
  • Var noggrann så att vitsord skrivs in på rätt modul - eftersom modulerna har olika omfattning (1, 2 eller 3 sp) blir viktningen annars fel!