Val av ämnen och studieavsnitt

Du som inleder studierna hösten 2021 följer en ny läroplan, LP2021. Landskapsregeringen fastställde den nya läroplanen sommaren 2021.

I läroplanen stipuleras vilka ämnesstudier som är obligatoriska och vilka du kan välja enligt eget intresse. En del studieavsnitt är nationella och en del är lokala för Åland. Du gör upp en studieplan då du  inleder gymnasiestudierna, men kan i viss mån revidera dina val under hela din tid på lyceet.

STUDIEAVSNITT Nationella Lokala
Obligatoriska alla läser totalt minst 94-106 sp alla läser 4 sp (SK5, VIS)
Valfria du läser minst 20 sp du läser valfritt antal
Gymnasiediplom enligt intresse enligt intresse
Temastudier enligt intresse enligt intresse
Övriga studier   enligt intresse (externa, interna mm)

Obligatoriska studier

Alla studerande läser obligatoriska studieavsnitt inom ett flertal ämnen, totalt 98-110 studiepoäng beroende på bl.a. vilket språk och vilken nivå i matematik som intresserar. Varje läsår erbjuds ett visst upplägg obligatoriska studieavsnitt, i syfte att du utvecklar och fördjupar dina kunskaper under hela studietiden - i bilagan kan du se vilka moduler som erbjuds vilket läsår!

Ämnesområde Läroämne
Främmande språk
 • engelska på lång nivå och
 • ett annat språk
Matematik
 • matematik på kort nivå eller
 • matematik på lång nivå
Naturvetenskapliga ämnen
 • biologi
 • geografi
 • fysik
 • kemi
Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen
 • filosofi
 • psykologi
 • historia
 • samhällskunskap
 • religion eller livsåskådning
Hälsovetenskaper
 • hälsokunskap
 • idrott
Estetiska ämnen
 • bildkonst
Välbefinnande i studierna
 • Studera starkt

Ett obligatoriskt främmande språk

Förutom engelska på lång nivå läser alla studerande ytterligare ett främmande språk. Lärokursens omfattning varierar beroende på språk och vald nivå, samt dina eventuella förkunskaper. Språkstudierna är indelade i studieavsnitt som består av 1-2 moduler.

Nivå Åk 1 Åk 2 Åk 3 Valfria moduler
A-finska Modul 1, 2, 3 (6 sp) Modul 4, 5, 6 (6 sp)   Modul 7, 8 (4 sp)
B1-finska Modul 1, 2, 3 (6 sp) Modul 4, 5, 6 (6 sp) Modul 7 (2 sp) Modul 8, 9, 10 (6 sp)
B3-finska Modul 1, 2, 3, 4 (8 sp) Modul 5, 6, 7, 8 (8 sp)   Modul 9 (2 sp)
B3-franska, för nybörjare Modul 1, 2, 3 (6 sp) Modul 4, 5, 6 (6 sp) Modul 7, 8 (4 sp) Modul 9, 10, 11 (6 sp)
B3-franska, som fortsättningsspråk Modul 4, 5, 6 (6 sp) Modul 7, 8 (4 sp)   Modul 9, 10, 11 (6 sp)
B3-spanska, för nybörjare Modul 1, 2, 3 (6 sp) Modul 4, 5, 6 (6 sp) Modul 7, 8 (4 sp) Modul 9, 10 (4 sp)
B3-spanska, som fortsättningsspråk Modul 4, 5, 6 (6 sp) Modul 7, 8 (4 sp)   Modul 9, 10 (4 sp)
B3-tyska, för nybörjare Modul 1, 2, 3 (6 sp) Modul 4, 5, 6, 7 (8 sp) Modul 8 (2 sp) Modul 9, 10, 11 (6 sp)
B3-tyska, som fortsättningsspråk Modul 4, 5, 6, 7 (8 sp) Modul 8 (2 sp)   Modul 9, 10, 11 (6 sp)

Ryska erbjuds som valfritt språk på nybörjarnivå.

Lång eller kort matematik?

Ämnet matematik finns på två nivåer, kort och lång:

 • Om du har ett stort intresse för ämnet och gillar att fördjupa dig i matematiska och logiska problemlösningar rekommenderas den långa lärokursen.
 • Om det  naturvetenskapliga eller tekniska utbildningsområdet lockar i framtiden är det också naturligt att du väljer lång nivå i matematik från årskurs 1.

Valfria ämnen och studieavsnitt

Vad intresserar dig?

Välj studieavsnitt i de läroämnen som väcker din nyfikenhet och som erbjuder dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och utveckla dina färdigheter. Det är dina intressen och eventuella framtidsplaner som avgör vilka valfria studieavsnitt du väljer.

 • Du kan välja valfria studieavsnitt i alla ämnen som nämnts ovan (obligatoriska ämnesstudier), men också i valfria ämnen som informationsteknik, hälsa och idrott, musik samt teater och drama.
 • Inför varje nytt läsårs görs ett nytt val av ämne och avsnitt du vill läsa - ta chansen och bekanta dig med många olika ämnen under din studietid!
  • Vissa valfria studieasvnitt erbjuds varje läsår, andra kräver förkunskaper som styr utbudet till en specifik årskurs eller erbjuds vart annat/tredje läsår. Information ges varje vårtermin inför ditt val av studieupplägg inför nästa år!
 • Du hittar information om utbudet av såväl obligatoriska som valfria studieavsnitt (beskriv av innehåll och mål mm) i Wilma under Läroplan.

Minst 20 sp valfria nationella studier

Enligt timfördelningen i de åländska läroplansgrunderna ska du som läser en allmänbildande gymnasieexamen på lyceet avlägga totalt 150 studiepoäng av vilka minst 20 sp utgörs av nationella valfria studieavsnitt. De nationella studieavsnitten är gemensamma för alla gymnasieskolor i Finland och förbereder dig t.ex. för studentexamensproven.

Gällande de naturvetenskapliga ämnena!

Högskoleutbildningar inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena förutsätter tillräckliga kunskaper inom ämnena matematik, fysik och kemi från gymnasiet.

 • Det innebär att du under din gymnasietid utöver att läsa lång matematik bör välja valfria studieavsnitt i såväl fysik som kemi.
 • Exempel på yrken vars utbildningar kräver naturvetenskaplig grund: apotekare, farmaceut, biolog, biokemist, kemist, fysiker, geolog, läkare, veterinär, tandläkare, ingenjör, matematik-, fysik- och kemilärare på gymnasiet såväl som på låg– och högstadiet.

Bilagor: