Demensvård

Examensdelen "Att arbeta med klienter med kognitiv svikt" (vuxenutbildning)

Fakta om utbildningen

Examensdelen: Att arbeta med klienter med kognitiv svikt
Bransch: Social- och hälsovårdsbranschen
Omfattning: 10 kp
Antal platser: 15
Studiestart: Augusti 2024
Datum för ansökan: 22 april - 26 maj 2024
Kursavgift: 80 euro

Vem är utbildningen för?

Behörighetskrav

 • du är över 18 år
 • du behärskar svenska på minst B1-nivå
 • att du arbetar inom vården med klienter som lider av kognitiv svikt (demens) och vill ha mer kunskap om hur du kan bemöta dessa
 • att du redan har en närvårdarexamen eller förkunskaper som motsvarar innehållet i examensdelarna "Att främja utveckling och delaktighet" samt "Att främja välbefinnande och funktionsförmåga"

Studiernas upplägg

 • teori på skolan en dag i veckan (måndagar)
 • självstudier på distans
 • LIA (= praktik)

LIA

Lärande i arbete (LIA) och yrkesprov görs på den studerandes arbetsplats, där det finns möjlighet att arbeta med klienter med kognitiv svikt.

Efter utbildningen kan du

 • ge en individuellt anpassad vård och omsorg till klienter med kognitiv svikt.
 • i arbetet dra nytta av den senaste kunskapen om sjukdomar som orsakar kognitiv svikt
 • stödja interaktionen och kommunicera med klienter med kognitiv svikt
 • stödja funktionsförmågan hos klienter med kognitiv svikt