Fartygselektriker

Titeln du får efter avklarade studier och behörigheten du kan söka ut efter examen är fartygselektriker. Studierna innefattar både yrkesinriktade examensdelar och gemensamma examensdelar.

 

Yrkesexamensdelar

 

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar, motsvarande 35 kompetenspoäng. Dessa består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling

 

Arbetsmöjligheter

Som fartygselektriker är dina arbetsuppgifter att underhålla och reparera all el-, automations- och datateknisk utrustning i fartygets maskinrum, på däck och på bryggan. Arbetet är självständigt, då det oftast bara finns en elektriker ombord. Undantag är passagerarfartyg och vissa specialfartyg, vilka kan ha flera elektriker med en elmästare som förman.