Frisör

Välkommen till utbildningsprogrammet för frisörer. Du hittar oss i salongen på Neptunigatan 19, där vi utbildar framtidens frisörer.

Gymnasieexamen för frisörer

På Frisör integreras teori och praktik och varje examensdel innehåller ett praktiskt yrkesprov som bedöms av utomstående. Det vi läser i teorin omsätts direkt i praktiskt arbete i skolans egen salong. Målsättningen är att de studerande, med hjälp av yrkesämnen, sköter driften av salongen.

Yrkesutbildningen är grundläggande (180 kp) och leder till en gymnasieexamen för frisörer med titeln frisör.

Yrkesexamensdelar

Studerande som inledde sina studier hösten 2019 eller senare läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar som är lika för de olika yrkeslinjerna (gäller inte Sjöfartsprogrammen, utbildningen till närvårdare eller de som läser HUTH)

De gemensamma examensdelarna består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Valbart språk (finska eller spanska)
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling