Barnledare

Programmet leder till en gymnasieexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Du som studerande uppnår en mångsidig kompetens som behövs i uppgifter inom handledning, pedagogik och kommunikation. I branschen behövs det goda färdigheter i interaktiv kommunikation och förmåga att beakta behoven av handledning hos personer med olika bakgrund och i olika åldrar. 

I utbildningen lär du dig att

  • främja barns utveckling, välbefinnande och lärande
  • utföra pedagogiskt arbete
  • handleda barn och ungdomar i olika verksamheter
  • samarbeta med familjer
  • beakta individers olika behov av stöd

Yrkesexamensdelar

Studerande som inledde sina studier hösten 2019 läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

Arbetsmöjligheter 

Barnledare arbetar med uppgifter inom småbarnspedagogiken och har hand om barnets helhetsmässiga välbefinnande. De kan även arbeta med olika slag av familjer och med barn i skolåldern. Barnledare arbetar med pedagogisk verksamhet, vård och omsorg.

Under utbildningen förbereds den studerande också på arbete med ungdomar samt arbete med personer med stödbehov av olika slag (sistnämnda ej för de som väljer HUTH). Tänkbara arbetsplatser är till exempel daghem, grundskola, fritidshem och eftermiddagsverksamhet.