Barnledare

Välkommen till utbildningsprogrammet för pedagogisk verksamhet och handledning. Du hittar oss på Östra skolgatan 2 där vi utbildar framtidens barnledare.

Programmet leder till en gymnasieexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Du som studerande uppnår en mångsidig kompetens som behövs i uppgifter inom handledning, pedagogik och kommunikation. I branschen behövs det goda färdigheter i interaktiv kommunikation och förmåga att beakta behoven av handledning hos personer med olika bakgrund och i olika åldrar. 

I utbildningen lär du dig att

 • främja barns utveckling, välbefinnande och lärande
 • utföra pedagogiskt arbete
 • handleda barn och ungdomar i olika verksamheter
 • samarbeta med familjer
 • beakta individers olika behov av stöd

Yrkesexamensdelar

Studerande som inledde sina studier hösten 2019 eller senare läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar som är lika för de olika yrkeslinjerna (gäller inte Sjöfartsprogrammen, utbildningen till närvårdare eller de som läser HUTH). De gemensamma examensdelarna utgör 35 kompetenspoäng av examen.

De gemensamma examensdelarna består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Valbart språk (finska eller spanska)
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling

Arbetsmöjligheter 

Barnledare arbetar med uppgifter inom småbarnspedagogiken och har hand om barnets helhetsmässiga välbefinnande. De kan även arbeta med olika slag av familjer och med barn i skolåldern. Barnledare arbetar med pedagogisk verksamhet, vård och omsorg.

Under utbildningen förbereds den studerande också på arbete med ungdomar samt arbete med personer med stödbehov av olika slag (sistnämnda ej för de som väljer HUTH). Tänkbara arbetsplatser är till exempel daghem, grundskola, fritidshem och eftermiddagsverksamhet.

Straffregisterutdrag

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen ska visa upp ett utdrag ur straffregistret inför lärande i arbete-perioder.