Skolvärd

På alla enheter finns en skolvärd. Skolvärdens huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta proaktivt för studerandes trivsel, att röra sig ute bland de studerande med avsikt att lära känna dem för att identifiera stödbehov och kunna kanalisera de studerande rätt.Skolvärden arbetar med trivselfrågor ur studerandesynvinkel, närvarar i klass för att iaktta klassdynamik, bistår studeranderådet samt sitter med i studerandevårdsgruppen.Skolvärden finns som ett socialt stöd för de studerande, är en neutral vuxen i skolan som de studerande kan vända sig till med olika ärenden, utmaningar och tankar. 

Skolvärd på Neptunigatan 19: Matilda Fagerström, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00

Skolvärd på Neptunigatan 6: Lena Nyman, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00

Skolvärd på Strandgatan 1: Cecilia Jansson, på plats måndag-fredag kl. 08:00-15:00

Skolvärd på Östra Skolgatan 2:Susanne Åvik, på plats måndag-fredag kl.08:00-16:00