Skolvärd

Vid Neptuigatan 19 och Strandgatan 1 finns en skolvärd. Tag kontakt med skolvärden om du har några frågor som rör dina studier. Skolovärden på Neptunigatan 19 hjälper dig med t.ex. arbetskläder och skåpnycklar, och finns till hands i verkstäderna/köken och i de teoretiska lektionssalarna om en extra resurs skulle behövas. Skolvärden finns till som en extra vuxen och fungerar som en länk mellan studerande och lärare. Skolvärden är med i studeranderådet och hjälper till med aktiviteter som studerande ordnar på skolan.

Skolvärd på Neptunigatan 19: Matilda Fagerström, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00

Skolvärd på Strandgatan 1: Cecilia Jansson, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00

Skolvärd på Östra Skolgatan 2: Mona Verho, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00

Skolvärd på Neptunigatan 6: Lena Nyman, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00