Skolvärd

I alla skolhus finns en skolvärd. Tag kontakt med skolvärden om du har några frågor som rör dina studier. Skolovärden hjälper dig med t.ex. arbetskläder och skåpnycklar, och finns till hands i verkstäderna/köken och i de teoretiska lektionssalarna om en extra resurs skulle behövas. Skolvärden finns till som en extra vuxen och fungerar som en länk mellan studerande och lärare. Skolvärden är med i studeranderådet och hjälper till med aktiviteter som studerande ordnar på skolan.

Skolvärd på Neptunigatan 19: Matilda Fagerström, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00

Skolvärd på Strandgatan 1: Cecilia Jansson, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00

Skolvärd på Östra Skolgatan 2: Mona Verho, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00

Skolvärd på Neptunigatan 6: Lena Nyman, på plats måndag-fredag kl. 08:00-16:00