Fordonsmekaniker - utbildningsprogrammet för fordonsbranschen

Välkommen till utbildningsprogrammet för fordonsbranschen. Du hittar oss i verkstäderna på Neptunigatan 19, där vi utbildar framtidens fordonsmekaniker.

Gymnasieexamen inom fordonsbranschen

Inom utbildningsprogrammet för fordonsbranschen får du lära dig att reparera fordon och maskiner med hjälp av den avancerade teknik som tillhör branschen idag. I utbildningen ingår systemtekniskt kunnande, service och kundhantering samt fordonsel och elektronik.

Yrkesutbildningen är grundläggande (180 kp) och leder till en gymnasieexamen inom fordonsbranschen med titeln fordonsmekaniker.

Yrkesexamensdelar

Studerande som inledde sina studier hösten 2022 eller senare läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

Studerande som inledde sina studier hösten 2019 eller senare läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar som är lika för de olika yrkeslinjerna (gäller inte Sjöfartsprogrammen, utbildningen till närvårdare eller de som läser HUTH)

De gemensamma examensdelarna består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Valbart språk (finska eller spanska)
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling