Kock - utbildningsprogrammet för hotell och restaurang

Utbildningsprogrammet ger grundläggande kunskaper för arbete inom hotell, restaurang och storkök samt inom sjöfarten. Du får också en bra grund för vidare studier. Lärande i arbete (LIA) sker på restauranger och i storkök och genom yrkesarbete i övningsrestaurang Hjorten.

Vad är en examensdel?

Varje utbdilning består av flera examensdelar. Några examensdelar är obligatoriska. Vissa examensdelar är valbara. Ålands yrkesgymnasium erbjuder undervisning i de examensdelar vi har valt. Alla examensdelar avslutas med ett yrkesprov.

Examensdelarna består av delmål. Delmålen är kurser och delmålens namn finns på schemat i Wilma. Delmålen har olika antal kompetenspoäng (kp). Delmålen bedöms underkänt-godkänt.

För att få att göra ett yrkesprov så måste examensdelens delmål vara godkända.

Vad är ett yrkesprov?

Varje examensdel avslutas med ett yrkesprov. Innan ett yrkesprov gör den studerande en yrkesprovsplan. Vilken kunskap och färdighet som ska visas bestäms av bedömningskriterierna som finns i läroplanen.

Grundstudier

 • att verka inom hotell- och restaurangverksamhet

Yrkesexamensdelar för kock

  Studerande som inledde sina studier hösten 2019 eller senare läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

  Studerande som inledde sina studier hösten 2017 eller 2018 läser följande (länk till läroplanen finns längst ner på sidan):

  • tillredning av mat i portioner
  • matproduktion i storkök/fartygsekonomi (valbart)
  • à la carte-matlagning
  • lokalproducerade råvaror
  • mat och dryck i kombination

  Bilagor: