Servitör - utbildningsprogrammet för hotell och restaurang

Ingen antagningen hösten 2020.

Vad är en examensdel?

Varje utbdilning består av flera examensdelar. Några examensdelar är obligatoriska. Vissa examensdelar är valbara. Ålands yrkesgymnasium erbjuder undervisning i de examensdelar vi har valt. Alla examensdelar avslutas med ett yrkesprov.

Examensdelarna består av delmål. Delmålen är kurser och delmålens namn finns på schemat i Wilma. Delmålen har olika antal kompetenspoäng (kp). Delmålen bedöms underkänt-godkänt.

För att få att göra ett yrkesprov så måste examensdelens delmål vara godkända.

Vad är ett yrkesprov?

Varje examensdel avslutas med ett yrkesprov. Innan ett yrkesprov gör den studerande en yrkesprovsplan. Vilken kunskap och färdighet som ska visas bestäms av bedömningskriterierna som finns i läroplanen.

Grundstudier

 • att verka inom hotell- och restaurangverksamhet

Yrkesexamensdelar för servitör

Studerande som inledde sina studier hösten 2019 eller senare läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

 

Gemensamma examensdelar 35 kp

Studerande läser även gemensamma examensdelar som är lika för de olika yrkeslinjerna (gäller inte Sjöfartsprogrammen, utbildningen till närvårdare eller de som läser HUTH)

De gemensamma examensdelarna består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Valbart språk (finska eller spanska)
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling

 

Studerande som inledde sina studier hösten 2017 och 2018 läser följande (länk till läroplanen finns längst ner på sidan):

 • kundservice och försäljning
 • servering av mat i portioner och drycker
 • à la carte-servering
 • kaféservice
 • fördjupad branschkunskap

 

  Utbildningen ger dig en bra grundutbildning med praktik i skolans övningsrestaurang Hjorten och LIA (lärande i arbete) på olika restauranger i Mariehamn.

  Möjlighet till jobb

  Efter genomförd utbildning kan du bli servitör på restauranger samt inom färj- och kryssningstrafiken.

  Bilagor: