Närvårdare - utbildningsprogrammet för social- och hälsoområdet

Välkommen till utbildningsprogrammet för social- och hälsovårdsbranschen. Du hittar oss på Östra skolgatan 2 där vi utbildar framtidens närvårdare.

Utbildningen riktar sig till den som är intresserad av att jobba inom vården. Studierna omfattar 180 kp. I studierna till närvårdare ingår

 • gemensamma examensdelar
 • yrkesinriktade examensdelar

Yrkesexamensdelar

Studerande som inledde sina studier hösten 2019 eller senare läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar som är lika för de olika yrkeslinjerna (gäller inte Sjöfartsprogrammen, utbildningen till närvårdare eller de som läser HUTH). De gemensamma examensdelarna utgör 35 kompetenspoäng av examen.

De gemensamma examensdelarna består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Finska
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling

Arbetsmöjligheter

En närvårdare arbetar nära människor i olika åldrar och i varierande miljöer såsom äldreomsorg, barnomsorg, med personer med olika funktionsvariationer och inom sjukvården.

Hälsofaktorer

När du söker till utbildningen beskriver du själv ditt hälsotillstånd på ansökningsblanketten. Följande hälsofaktorer kan vara hinder för antagning:

 • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
 • fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem.
 • en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet.
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Straffregisterutdrag

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen ska visa upp ett utdrag ur straffregistret inför lärande i arbete-perioder.

Vaccination

Vaccination av social-, hälso- och sjukvårdspersonal är nödvändig. Dels för att skydda klienter/patienter mot smittosamma sjukdomar, men även för att skydda personalen i sitt arbete. När du ansöker om praktikplats ska du kunna visa upp ditt vaccinationskort. Om du inte vill visa upp dessa uppgifter kan enheten besluta att du inte kan godkännas för att delta i praktik

Programledare: Petra Franzén-Holmberg