Närvårdare - utbildningsprogrammet för social- och hälsoområdet

Utbildningen riktar sig till den som är intresserad av att jobba inom vården. Studierna omfattar 180 kp. I studierna till närvårdare ingår

  • gemensamma examensdelar
  • yrkesinriktade examensdelar

De studerande som startat efter den 1.8.2018 läser enligt E-grunderna, Grundexamen inom social-och hälsovårdsbranschen

Arbetsmöjligheter

En närvårdare arbetar nära människor i olika åldrar och i varierande miljöer såsom handikappomsorg, äldrevård, barnomsorg och inom sjukvården.

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasieutbildningen. Du kan välja att studera vid Högskolan på Åland eller att studera vid yrkeshögskolor eller högskolor/universitet  i Finland.

Utbildningen ger grundläggande behörighet för studier i Sverige. För många utbildningar i Sverige krävs dessutom särskild behörighet. Ny lagstiftning träder i kraft år 2018. HUTH-paketet kan därför inte erbjudas på närvårdarutbildningen för de som antagits hösten 2018.

Programansvarig: Jonas Gripenberg