Däcks- och maskinreparatör

Titeln du får efter avklarade studier är däcks- och maskinreparatör. Studierna innefattar både yrkesinriktade examensdelar och gemensamma examensdelar.

Efter avklarad examen samt tillräcklig mängd sjöpraktik kan du söka ut behörighetsbrev som matros (däck) och/eller maskinman (maskin). Efter ytterligare sjötjänst kan du söka ut behörighetsbrev som båtsman (däck) och/eller reparatör (maskin).

Yrkesexamensdelar

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar, motsvarande 35 kompetenspoäng. Dessa består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling

Arbetsmöjligheter

Efter utbildningen kan du arbeta som manskap ombord på fartyg. Som manskap jobbar du i allmänhet med däcksuppgifter eller i maskinrummet, med vaktuppgifter, förtöjning, fartygsunderhåll, reparationer av maskiner och anläggningar och med förebyggande underhåll. Du kan också jobba iland på värkstäder, varv och i hamnar.