Helander Johanna

Ålands yrkesgymnasium
Studiehandledare, sjöfart
Neptunigatan 6, Kansli och administration
+358-18 536 660