Rörmontörer

Rörmontör - utbildningsprogrammet för husteknik

Välkommen till utbildningsprogrammet för husteknik. Du hittar oss i verkstäderna på Neptunigatan 19, där vi utbildar framtidens rörmontörer.

Gymnasieexamen i husteknik

Inom utbildningsprogrammet för husteknik får du bl.a. kunskap om branschens terminologi, automation, svetsning, lödning och olika värme- och energikällor. Utbildningen är utformad i samarbete med branschen och är både praktisk och teoretisk. Certifiering, grundutbildning, yrkesutbildning, praktik och kortkurser av olika slag ingår.

Yrkesutbildningen är grundläggande (180 kp) och leder till en gymnasieexamen inom husteknik med titeln rörmontör.

Yrkesexamensdelar

Studerande som inledde sina studier hösten 2020 läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

Studerande som inledde sina studier hösten 2021 läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar som är lika för de olika yrkeslinjerna (gäller inte Sjöfartsprogrammen, utbildningen till närvårdare eller de som läser HUTH)

De gemensamma examensdelarna består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Valbart språk (finska eller spanska)
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling