Rörmontör - utbildningsprogrammet för husteknik

Välkommen till utbildningsprogrammet för husteknik. Du hittar oss i verkstäderna på Neptunigatan 19, där vi utbildar framtidens rörmontörer.

Gymnasieexamen i husteknik

Inom utbildningsprogrammet för husteknik får du bl.a. kunskap om branschens terminologi, automation, svetsning, lödning och olika värme- och energikällor. Utbildningen är utformad i samarbete med branschen och är både praktisk och teoretisk. Certifiering, grundutbildning, yrkesutbildning, praktik och kortkurser av olika slag ingår.

Yrkesutbildningen är grundläggande (180 kp) och leder till en gymnasieexamen inom husteknik med titeln rörmontör.

Yrkesexamensdelar

  • installation av värmesystem
  • svetsning av rörledningar
  • installation av vatten- och avloppssystem
  • mätning och injustering av värmesystem
  • underhåll av ventilationssystem
  • tillverkning av kanaldelar

Yrkeslärare

  • Niels Schlott, programansvarig, grupphandledare VVS18
  • Tony Törnqvist, grupphandledare VVS17