Husbyggare - utbildningsprogrammet för byggbranschen

Välkommen till utbildningsprogammet för byggbranschen. Du hittar oss både i verkstäderna på Neptunigatan 19 och runt om på Åland där vi utför projekt som ingår i utbildningen till husbyggare.

Gymnasieexamen inom byggbranschen

Inom utbildningsprogrammet för byggbranschen får du lära dig arbeta med nybyggnation, underhåll, renovering och reparationer. Du får vara med om hela byggprocessen med allt från kundkontakter, planering, kostnadsberäkning, byggnadstillstånd till uppförande av kompletta byggnader.

Yrkesutbildningen är grundläggande (180 kp) och leder till en gymnasieexamen inom byggbranschen med titeln husbyggare.

Yrkesexamensdelar

Studerande som inledde sina studier hösten 2019 eller senare läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

Studerande Studerande som inledde sina studier hösten 2021 eller senare läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar som är lika för de olika yrkeslinjerna (gäller inte Sjöfartsprogrammen, utbildningen till närvårdare eller de som läser HUTH)

De gemensamma examensdelarna består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Valbart språk (finska eller spanska)
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling