Utbildningsprogram

Alla yrkesutbildningar vid Ålands yrkesgymnasium omfattar 180 kp och är treåriga.

I alla utbildningar ingår examensdelar som är:

  • yrkesinriktade
  • gemensamma (till exempel svenska, engelska, matematik, idrott...)
  • valbara

Alla yrkesinriktade examensdelar innehåller LIA (lärande i arbete) och yrkesprov.