Elmontör - utbildningsprogrammet för el- och automationsteknik

Välkommen till utbildningsprogrammet för el- och automationsteknik. Du hittar oss i verkstäderna på Neptunigatan 19, där vi utbildar framtidens elmontörer.

Gymnasieexamen inom el- och automationsteknik

Vid elmontörsutbildningen lär du dig olika typer av elinstallationer. Du får lära dig arbeta med nybyggnad, underhåll och reparationer. Du arbetar med allt från kundkontakt, planering och kostnadsberäkning till ritningsläsning, installation och ibruktagande av elanläggningar. I studierna ingår även laborationer, övningsarbeten samt teoretiska studier i ellära och elektronik.

Yrkesutbildningen är grundläggande (180 kp) och leder till en gymnasieexamen inom el- och automationsteknik med titeln elmontör.

Yrkesexamensdelar

Studerande som inledde sina studier hösten 2020 eller senare läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar som är lika för de olika yrkeslinjerna (gäller inte Sjöfartsprogrammen, utbildningen till närvårdare eller de som läser HUTH)

De gemensamma examensdelarna består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Valbart språk (finska eller spanska)
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling