Provperiod LP2021

Varje period avslutas med sju provdagar. Under provdagarna är schemat annorlunda än under resten av perioden och de sju dagarna som ingår består av

  • provtillfälle (ett för varje balk)
  • förberedande lektioner
  • utvärderingstimmar

Ditt eget schema för varje provperiod ser du i Wilma.

Varje studieavsnitt avslutas med ett utvärderingstillfälle för respektive balk: vissa infaller i provperioden, andra i början av nästa period. På utvärderingstimmen

  • går läraren igenom provet och ger vitsord för studieavsnittet
  • ges de studerande möjlighet att anonymt utvärdera avsnittet (undervisning, arbetssätt mm.)

Utvärderingstillfällena är en del av undervisningen och sålunda obligatoriska. Om du på grund av sjukdom eller annan giltig orsak inte är närvarande vid utvärderingen är det ditt ansvar att kontakta läraren för att ta del av bedömning och -utvärdering.

  • Tag kontakt med läraren samma dag som utvärderingen är på schemat.
  • Det är vikigt att du tar reda på ditt vitsord i avsnittet med tanke på en eventuell anmälan till omtagningen.