Merkonom - utbildningsprogrammet för affärsverksamhet

Välkommen till utbildningsprogrammet för affärsverksamhet. Du hittar oss på Strandgatan 1 där vi utbildar framtidens merkonomer.

Merkonomutbildningen omfattar 180 kompetenspoäng (kp) fördelat på tre läsår (60 kp/år).

Läsåret är indelat i fem perioder, totalt 15 perioder under tre år. Under utbildningen kommer det att finnas 10 perioder med yrkesämnen, fem perioder fördelade med gemensamma ämnen och yrkesämnen. För de som väljer HUTH-studier med möjlighet att skriva studentexamen läses fem hela perioder HUTH-studier vid Ålands lyceum enligt deras läroplan. 

Yrkesexamensdelar

  Studerande som inledde sina studier hösten 2022 eller senare läser följande examensdelar: (klicka på examensdelen för att komma till Utbildningsstyrelsens läroplansgrund som anger kraven på yrkesskicklighet samt bedömningskriterier)

  Gemensamma examensdelar 35 kp

  Studerande läser även gemensamma examensdelar som är lika för de olika yrkeslinjerna (gäller inte Sjöfartsprogrammen, utbildningen till närvårdare eller de som läser HUTH)

  De gemensamma examensdelarna består av:

  Kunnande i kommunikation och interaktion:

  • Svenska
  • Engelska
  • Valbart språk (finska eller spanska)
  • Verksamhet i den digitala miljön

  Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

  • Matematik
  • Fysik och kemi

  Kunnande om samhälle och arbetsliv:

  • Att verka i samhället som medborgare
  • Att verka i arbetslivet
  • Färdigheter i studie- och karriärplanering
  • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
  • Upprätthållande av arbetsförmåga
  • Främjande av hållbar utveckling

  Programledare: Yana Jahrén