Merkonom - utbildningsprogrammet för affärsverksamhet

Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonomutbildningen, omfattar 180 kompetenspoäng (kp) fördelat på tre läsår (60 kp/år).

Läsåret är indelat i fem perioder. Under utbildningen kommer det att finnas tre perioder med gemensamma ämnen och fem perioder med HUTH-studier för de studerande som väljer att ta både merkonom- och studentexamen. Resterande nio eller elva perioder är yrkesperioder.

Vad är en examensdel?

Varje utbdilning består av flera examensdelar. Några examensdelar är obligatoriska. Vissa examensdelar är valbara. Ålands yrkesgymnasium erbjuder undervisning i de examensdelar vi har valt. Alla examensdelar avslutas med ett yrkesprov.

Examensdelarna består av delmål. Delmålen är kurser och delmålens namn finns på schemat i Wilma. Delmålen har olika antal kompetenspoäng (kp). Delmålen bedöms underkänt-godkänt.

För att få att göra ett yrkesprov så måste examensdelens delmål vara godkända.

Vad är ett yrkesprov?

Varje examensdel avslutas med ett yrkesprov. Innan ett yrkesprov gör den studerande en yrkesprovsplan. Vilken kunskap och färdighet som ska visas bestäms av bedömningskriterierna som finns i läroplanen.

Yrkesexamensdelar

  Studerande som inledde sina studier hösten 2019 eller senare läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

  Gemensamma examensdelar 35 kp

  Studerande läser även gemensamma examensdelar som är lika för de olika yrkeslinjerna (gäller inte Sjöfartsprogrammen, utbildningen till närvårdare eller de som läser HUTH)

  De gemensamma examensdelarna består av:

  Kunnande i kommunikation och interaktion:

  • Svenska
  • Engelska
  • Valbart språk (finska eller spanska)
  • Verksamhet i den digitala miljön

  Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

  • Matematik
  • Fysik och kemi

  Kunnande om samhälle och arbetsliv:

  • Att verka i samhället som medborgare
  • Att verka i arbetslivet
  • Färdigheter i studie- och karriärplanering
  • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
  • Upprätthållande av arbetsförmåga
  • Främjande av hållbar utveckling

   

  Studerande som inledde sina studier hösten 2017 eller 2018 läser följande (länk till läroplanen finns längst ner på sidan):

  • Kundservice 
  • Butiksförsäljning 
  • Ekonomitjänster 
  • Planering och marknadsföring av aktiviteter inom marknadskommunikation 
  • Skötsel av organisationens dokument  eller HUTH
  • Planering av företagets verksamhet

  Programledare: Daja Rothberg

  Bilagor: