Vaktmaskinmästare

Titeln du får efter avklarad examen är vaktmaskinmästare. Studierna innefattar både yrkesinriktade examensdelar och gemensamma examensdelar.

Efter avklarad examen samt tillräcklig mängd sjöpraktik kan du söka behörighetsbrev som maskinman. Efter ytterligare sjötjänst kan du söka behörighetsbrev som maskinbefäl, dvs. vakthavande maskinmästare, samt även behörighetsbrev som reparatör.

Yrkesexamensdelar för vaktmaskinmästare

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar, motsvarande 35 kompetenspoäng. Dessa består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling

 

Arbetsmöjligheter

Som vaktmaskinmästare kommer du att jobba som maskinbefäl ombord på fartyg. Dina arbetsuppgifter är att vara arbetsledare för manskap i maskin, samt sköta drift och underhåll av maskiner och anläggningar ombord. Du kan också jobba iland vid kraft-, vatten- och reningsverk, i industrier samt vid myndigheter.