Vaktmaskinmästare

Välkommen till utbildningsprogrammet för vaktmaskinmästare. Du hittar oss på Sjöfartsgymnasiet på Neptunigatan 6, där vi utbildar framtidens sjömän.

Yrkesutbildningen är grundläggande (180 kp) och leder till gymnasieexamen inom sjöfartsbranschen. Efter avlagd examen samt godkänd praktik kan du ansöka om behörighetsbrev som maskinbefäl, dvs. vakthavande maskinmästare.

Yrkesexamensdelar för vaktmaskinmästare

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar, motsvarande 35 kompetenspoäng. Dessa består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling

 

Arbetsmöjligheter

Som vaktmaskinmästare kommer du att jobba som maskinbefäl ombord på fartyg. Dina arbetsuppgifter är att vara arbetsledare för manskap i maskin, samt sköta drift och underhåll av maskiner och anläggningar ombord. Du kan också jobba iland vid kraft-, vatten- och reningsverk, i industrier samt vid myndigheter.

Bilagor: