Vaktstyrman

Titeln du får efter avklarad examen är vaktstyrman. Studierna innefattar både yrkesinriktade examensdelar och gemensamma examensdelar.

Efter avklarad examen samt tillräcklig mängd sjöpraktik kan du söka behörighetsbrev som matros. Efter ytterligare sjötjänst kan du söka behörighetsbrev som däcksbefäl, dvs. vakthavande styrman, samt även behörighet som båtsman.

Yrkesexamensdelar

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar, motsvarande 35 kompetenspoäng. Dessa består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling

 

Arbetsmöjligheter

Efter utbildningen kan du arbeta som vakthavande styrman ombord på större fartyg eller som befälhavare på mindre fartyg. Dina arbetsuppgifter är att sköta framfarten av fartyget och/eller vara arbetsledare för manskap.