Vaktstyrman

Välkommen till utbildningsprogrammet för vaktstyrman. Du hittar oss på Sjöfartsgymnasiet på Neptunigatan 6, där vi utbildar framtidens sjömän.

Yrkesutbildningen är grundläggande (180 kp) och leder till gymnasieexamen inom sjöfartsbranschen. Efter avlagd examen och godkänd praktik kan du ansöka om behörighetsbrev som däcksbefäl, dvs. vakthavande styrman.

Yrkesexamensdelar för vaktstyrman

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar, motsvarande 35 kompetenspoäng. Dessa består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling

 

Arbetsmöjligheter

Efter utbildningen kan du arbeta som vakthavande styrman ombord på större fartyg eller som befälhavare på mindre fartyg. Dina arbetsuppgifter är att sköta framfarten av fartyget och/eller vara arbetsledare för manskap.

 

 

Bilagor: