IT-stödperson

Välkommen till utbildningsprogrammet för informations- och kommunikatoionsteknik. Du hittar oss på Strandgatan 1 där vi utbildar framtidens IT-stödpersoner.

Inom utbildningsprogrammet för informations- och kommunikationsteknik arbetar du med programmering med stark vinkling mot webbutveckling. Du kommer att lära dig utveckla olika programvaror och webbapplikationer.

Läsåret är indelat i fem perioder och totalt 15 perioder under 3 år. Under utbildningen kommer det att finnas 10 perioder med yrkesämnen, fem perioder fördelade med gemensamma ämnen och yrkesämnen. För de som väljer HUTH-studier med möjlighet att skriva studentexamen läses fem hela perioder HUTH-studier vid Ålands lyceum enligt deras läroplan. 

Som datanom kan du arbeta på renodlade IT-företag med kundkontakt, applikationsutveckling eller -support. Du kan också arbeta på IT-avdelningar inom andra branscher eller starta eget företag.

Yrkesexamensdelar                                                                  

Studerande som inledde sina studier hösten 2020 eller senare läser följande  (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

Gemensamma examensdelar 35 kp

Studerande läser även gemensamma examensdelar som är lika för de olika yrkeslinjerna (gäller inte de som läser HUTH)

De gemensamma examensdelarna består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Valbart språk (finska eller spanska)
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling