Hansen Kjell

Ålands yrkesgymnasium
Lektor, informations- och kommunikationsteknik
Informations- och kommunikationsteknik
+358-18 536 621