Information för nya studerande hösten 2024

Här hittar du viktig information som du behöver ta del av innan du påbörjar dina studier vid Ålands lyceum i höst.

Skolstart

Skolan börjar på måndag 12 augusti kl. 9:00 med samling i skolans hörsal. 

Före skolstart

Antagningsbeskedet:

Bekanta dig med informationen som bifogas antagningsbeskedet.

Välkomstfolder:

1 augusti skickas en folder med information om skolstarten hem till alla studerande som tagit emot sin studieplats.

E-postmeddelande till vårdnadshavare:

Första veckan i augusti skickas e-post med instruktioner om det som ni tillsammans hemma bör göra innan skolan börjar

  • logga in i Wilma (vårdnadshavaren får en sk nyckelkod; studerande får egen inloggning vid skolstart)
  • fylla i en studieanmälan
  • ansöka om busskort.

Lånekort till biblioteket

Kontrollera att du har

  • ett aktivt bibliotekskonto
  • ett lånekort
  • och att du kan din pinkod.

Testa genom att logga in på bibliotek.axVid behov, ta kontakt med biblioteket för att uppdatera dina uppgifter, till exempel en fungerande e-postadress och ditt mobilnummer.

Dator

Du behöver ha med dig en egen bärbar dator till skolan. 

En subventionering på 400 € kommer under höstterminen att betalas ut till vårdnadshavarna till de studerande som uppvisar en dator som fyller skolans krav. Datorn ska tas med den första skoldagen. Sedan 2018 stöds inte Abitti provsystem på Apple-datorer . Vi rekommenderar därför en Windowsbaserad bärbar dator, PC (mer information via länken nedan). Om valet av studiedator ändå blir en Apple-dator måste studerande se till att ha en alternativ dator med sig vid provtillfällen som har stöd för Abitti provsystem. Det kan röra sig om en gammal Mac äldre än 2018 eller en äldre PC som fyller nedanstående krav.

Skolan kan också vid behov låna ut dator under studietiden. Vänligen kontakta rektor senast i samband med skolstarten. 

Mer information om datorn finns som länk.

Grammatikprov

Alla nya studerande deltar i början av höstterminen i ett obligatorisk grammatikprov. Provet baserar sig på högstadiets lärokurs i svenska. Mer information finns som länk.

Studiematerial

I början av varje ny period får du tillgång till aktuella läromedel. Det handlar om tryckta och digitala läromedel, digital räknare, programlicenser, appar mm. Studiematerialet uppdateras kontinuerligt.

Avgiftsfrihet

Studierna på myndigheten Ålands gymnasiums två skolor är avgiftsfria - läs mer om vad det innebär via länken nedan!