Stöd i studierna vid HUTH-studier

Studerande i behov av stöd

Studerande med diagnostiserad funktionsnedsättning, till exempel läs- och skrivsvårigheter, har rätt att få sina svårigheter beaktade i såväl lyceets undervisning som i studentexamen. Identifiering av stödbehov kan också grunda sig på pedagogiska dokument och utlåtanden från grundskolan.

  • Du som har dokumenterade svårigheter bör så fort som möjligt lämna in intyg eller utlåtande till respektive speciallärare på ÅYG, som ansvarar för arrangemang kring studerande i behov av stöd.
  • Det är alltid är du själv som avgör om du vill utnyttja möjligheten till specialarrangemang.

Specialarrangemangen diskuteras i första hand med specialläraren och därefter med berörda lärare.

Ålands lyceum har en handlingsplan för studerande i behov av stöd. Se länk nedan.

Stödundervisning

Stöd i kort matematik ges två lektioner i veckan. Tid och plats meddelas via anslag, e-post och info-TV.

  • Kontakta matematiklärare Johnny Eklöw för mer information.

Skolan erbjuder också stöd till dig som har ett annat modersmål än svenska och vill stärka din språkliga förmåga. Det kan handla om att öka ordförrådet, öva språkets struktur, hitta lässtrategier samt utveckla skrivandet.

  • Kontakta specialläraren på ditt program för mer information.

Vid övriga studiesvårigheter, kontakta berörd lärare.

Via länkarna nedan kan du bekanta dig med övrig information om hur vi på lyceet försöker stöda studerande i studierna!