Stöd i studierna vid HUTH-studier

Studerande i behov av stöd

Studerande med diagnostiserade handikapp eller därmed jämförbara svårigheter, till exempel läs- och skrivsvårigheter, har rätt att få sina svårigheter beaktade i såväl lyceets kurser som i studentexamen. Detta förutsätter dock att den studerande kan uppvisa intyg.

Den som har intyg bör så fort som möjligt lämna det till respektive speciallärare, som ansvarar för arrangemang kring studerande i behov av stöd. Det är viktigt att poängtera att det alltid är studerande själv som avgör huruvida hen vill utnyttja möjligheten till specialarrangemang.

Specialarrangemangen diskuteras i första hand med specialläraren och därefter med berörda lärare.

Ålands lyceum har en handlingsplan för studerande i behov av särskilt stöd, se länk nedan.

Stödundervisning

Stöd i kort matematik ges två lektioner i veckan. Tid och plats meddelas via anslag, e-post och info-TV.

  • Kontakta Johnny Eklöw för mer information.

Lyceet erbjuder också stöd till dig som har ett annat modersmål än svenska och vill stärka din språkliga förmåga. Det kan handla om att öka ordförrådet, öva språkets struktur, hitta lässtrategier samt utveckla skrivandet.

  • Kontakta Helena Enroos för mer information.

Vid övriga studiesvårigheter, kontakta berörd lärare.