Estetisk inriktning

Du som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper och din konstnärliga förmåga i bildkonst, musik eller dans kan välja denna inriktning. Du kan valfritt läsa olika kurser i skolans utbud, men fördjupningen ska ske i ett ämne, antingen bildkonst, musik eller dans.

Den estetiska inriktningen ger en god grund för såväl konst- och kulturvetenskapliga vidarestudier likväl som för övriga högskolestudier. 

Bildkonst

I bildkonst ska studerande genomföra ett diplomarbete. Diplomarbetet består dels av praktiskt arbete - konstnärligt verk och utställning - och dels av en skriftlig presentation. Diplomarbetet ingår i kursen BIK10.

Musik eller dans

Fördjupningen inom musik och dans sker vid Ålands musikinstitut och förutom kursexamen på institutnivå ska studerande göra ett examensarbete i form av en konsert eller ett framträdande.

Den som vill ha musik eller dans som fördjupningsämne bör vara inskriven i Ålands musikinstitut från och med årskurs 1.

Se kursöversikt som bilaga.