Avbryta HUTH-studier

Kontakta din studiehandledare omgående om du funderar på att avbryta HUTH-studierna!

Byte från HUTH till allmänna ämnen

Studerande kan inte avbryta redan påbörjade HUTH-studieavsnitt under periodens gång, utan du ska slutföra de avsnitt som är inledda. Byte till allmänna gemensamma ämnen ska ske senast tre veckor innan nästa HUTH-period börjar.

När?

Byte ska ske senast under det första läsåret. För läsåret 2024-2025 är sista dag för byte från HUTH till allmänna ämnen 13 juni 2025.

Om studerande har svårigheter att klara HUTH-studierna under C-blocket på åk 2 kan byte komma ifråga, men endast i undantagsfall. Varje ärende måste först utredas skilt tillsammans med studiehandledaren för att säkerställa att det finns förutsättningar av avlägga examen.

Då block D har inletts är det inte längre möjligt att avbryta HUTH. Vid svårigheter kan studietiden istället blir förlängd med ett fjärde läsår så att studerande har möjlighet att slutföra sitt studieprogram.

Vad innebär ett avbrott eller byte?

Godkända studieavsnitt som avlagts inom HUTH kan studerande få tillgodo som delar av de gemensamma och valbara examensdelarna.

Ett HUTH-avhopp innebär dock också kompletterande studier i yrkesgymnasiets gemensamma ämnen eftersom det finns skillnader mellan ämnen som läses på lyceet och på yrkesgymnasiet.