HUTH-studieblock: Hur läser du?

Under gymnasietiden läser du totalt fem perioder med studier enligt Ålands lyceums läroplan. HUTH-perioderna benämns Studieblock A-E. Övriga perioder läser du yrkesämnen. Vilka perioder som är HUTH-perioder och vilka som är yrkesperioder varierar beroende på utbildningsprogram. 

Årskurs 1:

  • Block A i period 2 eller period 3
  • Block B i period 4 eller period 5

Årskurs 2:

  • Block C i period 2 eller period 3
  • Block D i period 4 eller period 5

Årskurs 3:

  • Block E i period 1

Studieblock för studerande som inlett HUTH-studier fr o m hösten 2021

Åk 1   Åk 2   Åk 3  
Block A sp Block B sp Block C sp Block D sp Block E sp
SV1 2 SV4 2 SV5 2 SV8 2 SV15 2
SV2-3 2 ENG3 2 SV6-7 2 ENG5 2 ENG10 2
ENG1 1 MK2 2 ENG4 2 ENG6 2 MK8 2
ENG2 3 MK3 2 MK4 2 MK5 2 MK10 2
MK1 2 GE2 2 GE3 2 MK6-7 2 NV1 (FY1/KE1) 2
GE1 2 SK1 2 SK2 2 SK4 2 SK3 2
                   
Totalt: 12 Totalt: 12 Totalt: 12 Totalt: 12 Totalt: 12

Om du vill veta mer

  • om studieavsnitten (innehåll, mål, bedömning mm.), se beskrivningarna i Wilma under Läroplan!
  • ditt eget studieupplägg, se ditt schema i Wilma för hela läsåret!

Bekanta dig också med informationen om t.ex. läsårets moduler och grupper under HUTH-perioder enligt program.