HUTH-perioder enligt program

Utbildningsprogrammens HUTH-perioder under läsåret:

Period 1 Block E (E1) H22EL, H22FR, H22IT, H22KOCK, H22MPT
  Block E (E2) H22BIL, H22BYGG, H22MERK, H22SERV
Period 2 Block A (A1) H24
  Block C (C1) H23EL, H23FR, H23IT, H23KOCK, H23MPT
Period 3 Block A (A2) H24
  Block C (C2) H23BYGG, H23FTT, H23MERK, H23VVS
Period 4 Block B (B1) H24
  Block D (D1) H23EL, H23FR, H23IT, H23KOCK, H23MPT
Period 5 Block B (B2)  H24
  Block D (D2) H23BYGG, H23FTT, H23MERK, H23VVS