Avlägga kurser utanför Ålands lyceum

Du har rätt att få studier vid andra skolor som till mål och väsentligt innehåll motsvarar Ålands lyceums läroplan tillgodoräknade. Det finns möjlighet att avlägga kurser t.ex. genom distansstudier och utbyte.

Du måste skriftligen dokumentera kursernas mål och innehåll samt bedömning för att få kurserna erkända i Ålands lyceum. Det är upp till dig själv ta reda på utbud och möjligheter.

Abiturienter måste, om sådana avlagda kurser ska kunna tillgodoräknas i avgångsbetyget, lämna in anhållan om tillgodoräknande och dokumentation med godkänt kursvitsord senast inom april.