Kursval inför nästa läsår

Under vårterminen, vanligtvis i mars, gör du ditt kursval inför kommande läsår. Inför kursvalet ordnas infotimmar där du får ta del av kursutbud och valmöjligheter, samt uppmanas fundera kring dina kurser:

  • Vilka kurser har du gått?
  • Vilka kurser vill du gå nästa läsår?
  • Vilka kurser vill du eventuellt gå om?

Kursvalsblanketten

Efter infotimmarna får du en kursvalsblanketten inför nästa läsår.

  1. När du noggrannt gått igenom kursbeskrivningarna i Wilma (Läroplan), i synnerhet de valfria kurserna, fyller du i kursvalsblanketten.
  2. Räkna noggrant igenom att ifyllda kurser överenstämmer med antalet kurser för respektive läsår. För att avlägga examen krävs minst 75 kurser.

Även en plan för dina studentprov ingår (se blankettens baksida), men är inte bindande (anmälan görs skilt inför varje studentexamenstillfälle). Vilka prov du planerar skriva hänger ihop med vilka kurser du borde läsa under de olika årskurserna: studentproven är baserade på såväl obligatoriska som valfria nationella kurser i ämnena. Mer information hittar du under fliken Studentexamen!

Deadline & inlämning

Kursvalsblanketten lämnas in till din studiehandledare i mars - se Arbetskalendern för exakt datum!