Gå om HUTH-studier

Om du önskar gå om ett godkänt eller underkänt studieavsnitt har du följande möjligheter:

  • Studieavsnittet kan bokas på lyceet om det går i en balk som passar i ditt övriga schema och det finns plats i gruppen (se Boka studieavsnitt nedan för instruktioner).
  • Du kan avlägga studieavsnittet på distans, exempelvis via Vasa svenska aftonläroverk (och står själv för ev kostnader).
  • Du kan förlänga sin studietid med ett fjärde läsår efter att yrkesstudierna är klara och har då möjlighet att läsa om ett flertal studieavsnitt.

Boka studieavsnitt

HUTH-studerande kan boka studieavsnitt de vill delta i på lyceet hos sin egen studiehandledare enligt följande schema, alltid från kl. 15:00 den första dagen till kl. 15:00 den sista:

Studieavsnitt i Bokas under tiden
Period 1 16-20.8.2024
Period 2 23-27.9.2024
Period 3 15-20.11.2024
Period 4 23-29.1.2025
Period 5 24-28.3.2025