Studier LP2016

Studier i kursbundet gymnasium enligt läroplan 2016 - för dig som går i åk 3 eller åk 4!

Vid Ålands lyceum ges allmänbildande gymnasieutbildningen i kursform.

  • Utbildningens hela lärokurs omfattar minst 75 kurser.
  • En del kurser är obligatoriska, andra är valfria. Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende på vald inriktning. 

Avgångsbetyg erhålls efter att studerande

  • avlagt minst 75 kurser enligt fastställda bedömningsprinciper och
  • avlagt studentexamen.