Provperiod

Varje period avslutas med sju provdagar. Under provdagarna är schemat annorlunda än under resten av perioden och de sju dagarna som ingår består av

  • provtillfälle (1/balk)
  • förberedande lektioner
  • utvärderingstimmar

Ditt eget schema för varje provperiod ser du i Wilma.

Utvärderingstillfälle

Varje kurs/studieavsnitt avslutas med ett utvärderingstillfälle för respektive balk: vissa infaller i provperioden, andra veckan därefter. På utvärderingstimmen

  • går läraren igenom provet och ger vitsord i kursen/studieavsnittet
  • ges de studerande möjlighet att anonymt utvärdera kursen/studieavsnittet

Om du på grund av sjukdom eller annan giltig orsak inte är närvarande vid utvärderingstillfället är det ditt ansvar att kontakta läraren för att ta del av bedömning och utvärdering.

  • Tag kontakt med läraren samma dag som utvärderingstillfället är på schemat.
  • Det är vikigt att du tar reda på ditt vitsord i kursen/studieavsnittet med tanke på eventuell anmälan till omtagningen.