Provperiod

Varje period avslutas med sju provdagar. Under provdagarna är schemat annorlunda än under resten av perioden och de sju dagarna som ingår består av

  • provtillfälle (1/balk)
  • förberedande lektioner
  • utvärderingstimmar

Ditt eget schema för varje provperiod ser du i Wilma.

Varje kurs avslutas med en kursutvärdering för respektive balk: vissa infaller i provperioden, andra veckan därefter. På utvärderingstimmen

  • går läraren igenom provet och ger kursvitsord
  • ges de studerande möjlighet att anonymt utvärdera kursen

Om du på grund av sjukdom eller annan giltig orsak inte är närvarande vid kursutvärderingen är det ditt ansvar att kontakta läraren för att ta del av kursbedömning och -utvärdering.

  • Tag kontakt med läraren samma dag som kursutvärderingen är på schemat.
  • Det är vikigt att du tar reda på ditt kursvitsord med tanke på en eventuell anmälan till omtagningen.