Kursbyten och schemaändringar

Vissa förändringar i studieprogrammet kan göras under studiernas gång. Du kan till exempel ändra kursernas ordningsföljd om detta är möjligt enligt kursernas förkunskapskrav.

Alla ändringar i studieprogrammet ska ske i samråd med studiehandledaren:

  • Justeringar av period 1 görs senast 19.8.2021 kl. 12:00.
  • Justering av inkommande periods schema ska ske senast sista dagen före provperioden kl. 15:00, se Arbetskalendern.

Ändringar i schemat är inte möjliga efter deadline!

Om du väljer att ändå avbryta en kurs ges anteckningen A i studiekortet och kursen måste avläggas med förnyat deltagande vid senare tillfälle. Läs mer under Bedömning - Avbruten kurs!