Kursbyten och schemaändringar

Vissa förändringar i studieprogrammet kan göras under studiernas gång. Du kan till exempel ändra kursernas ordningsföljd om detta är möjligt enligt kursernas förkunskapskrav.

Alla ändringar i studieprogrammet ska ske i samråd med studiehandledaren:

  • Sista dag att justera inkommande periods schema är dagen före provperioden inleds kl. 15:00, se Arbetskalendern.
  • Ändringar i schemat är inte möjliga efter deadline!

Om du väljer att ändå avbryta en kurs ges anteckningen A i studiekortet och kursen måste avläggas med förnyat deltagande vid senare tillfälle. Läs mer under Bedömning - Avbruten kurs!