Nivåbyten

Finska

  • Byte från finska som A-språk till A2-språk, kan ske senast innan den femte kursen påbörjats. Slutvitsordet i finska bestäms på basen av de avlagda kurserna i finska som A2-språk.
  • Byte från finska A2-språk till finska som B-språk kan ske innan den femte kursen påbörjats. Slutvitsordet i finska bestäms på basen av de avlagda kurserna i finska som B-språk.
  • Den första kursen på vald nivå (FIA01, FIF01) ska slutföras innan nivåbyte kan komma ifråga.

Matematik

  • Byte från lång till kort kurs i matematik kan ske innan den sjunde kursen i lång matematik påbörjats. Slutvitsordet i matematik bestäms på basen av de avlagda kurserna i kort matematik.
  • Byte från kort till lång kurs i matematik kan ske under förutsättning att den studerande kan redovisa erforderliga kunskaper.

Främmande språk

  • Byte från kurs 4 till kurs 1-3 i B-språk, där språkstudierna påbörjats i grundskolan, kan ske efter att den fjärde kursen avslutats. Byte sker efter lärarens rekommendation.