Val av inriktning

OBS! Ny läroplan 2021

Studerande som inleder sina studier hösten 2021 kommer att följa en ny läroplan, LP2021. Landskapsregeringen fastställer den nya läroplansgrunden hösten 2020. Huruvida lyceets inriktningar kvarstår eller förändras meddelas då den nya läroplansgrunden är fastställd.

Alla studerande som inlett sina studier enligt LP2016 väljer en inriktning som innebär fördjupningsstudier inom ämnesområdet. De fyra olika inriktningarna är:

  • estetisk
  • humanistisk-samhällsvetenskaplig
  • hälsa och idrott
  • naturvetenskaplig.

Den som önskar studera på inriktningen hälsa och idrott eller på naturvetenskaplig inriktning gör sitt val i samband med ansökan till Ålands lyceum. Valet till övriga inriktningar görs under vårterminen det första läsåret.