Val av inriktning

OBS: Information om inriktningar berör studerande som inlett sina studier före hösten 2021!

Alla studerande som inlett sina studier enligt LP2016, dvs senast hösten 2020, väljer en inriktning som innebär fördjupningsstudier inom ämnesområdet. De fyra inriktningarna är:

  • estetisk
  • humanistisk-samhällsvetenskaplig
  • hälsa och idrott
  • naturvetenskaplig.