Humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning

Du som är intresserad av kultur, demokrati, samhällsfrågor och språk kan inom denna inriktning få möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper på många områden.

Du kan fördjupa dig i religion/livsåskådning, filosofi, historia, psykologi, samhällskunskap eller i ett eller flera språk. Genom inriktningsstudierna får du en god grund för högskolestudier.

I vår alltmer internationaliserade värld kommer språkkunskaper att vara meriterande. Språkkunskaper inte bara i engelska utan också i andra språk kan öppna dörrarna till nya kulturer och marknader. Eftersom lyceet erbjuder flera olika språk och flera svårighetsnivåer har studerande möjlighet att uppnå allt från grundläggande till avancerade kunskaper i språken finska, franska, ryska, spanska och tyska.

Se kursöversikt som bilaga.