Naturvetenskaplig inriktning

Denna inriktning vänder sig till studerande med intresse för naturvetenskap och matematik. Här får du möjlighet att utveckla ditt matematisk-naturvetenskapliga tänkande genom att fördjupa dig inom något eller några av ämnena matematik, fysik, kemi, biologi och geografi. På så sätt erhåller du en god grund för naturvetenskapliga högskolestudier.

Det slutliga valet av inriktning görs under det första läsårets vårtermin, men både den långa lärokursen i matematik och de långa lärkurserna i fysik och kemi omfattar många kurser. Därför måste du som har siktet inställt på naturvetenskap välja lång matematik, lång fysik och lång kemi redan det första läsåret.

Se kursöversikt som bilaga.