Stödundervisning

Om du på grund av sjukdom eller andra särskilda skäl halkat efter i dina studier har du möjlighet att få stödundervisning som punktinsats oberoende av om det handlar om ett gemensamt ämne eller ett yrkesämne.

Vänd dig till din ämneslärare, grupphandledare  eller studiehandledare för vidare information. Ett särskilt kontrakt upprättas mellan den studerande och stödläraren vid fortgående stöd.

Stödundervisning läsåret 2023-24 för studerande på Östra Skolgatan 1, Strandgatan 2 och Neptunigatan 19

På tisdagar schemaläggs stöd för studerande med underkända GEM-delmål. Tillfällena är obligatoriska tills man betat av sina underkända kurser. I schemat syns som vanligt vilket ämne det är fråga om, vilken lärare som håller lektionen och i vilket utrymme det sker. Utrymmet kan vara i någon annan byggnad än din vanliga undervisning och läraren kan vara en annan lärare än den som undervisade i kursen. Dock är det alltid en lärare i ämnet som håller stödlektionerna. Stödlektionerna krockar inte med några andra ämnen. Om du blir underkänd i ett ämne under läsårets gång kommer det att schemaläggas obligatoriskt stödundervisning på tisdagar.

Drop-in stöd

Om du behöver stöd under pågående kurs i svenska, engelska eller matematik finns det även möjlighet till drop-in stöd. Kontakta din lärare i pågående kurs för att få veta mer. 

Drop-in stöd i matematik, svenska och engelska under hela höstterminen med start tisdag 22.8.2023:

  • Matematik i sal OS309a.
  • Svenska i sal OS314.
  • Engelska i sal OS414. 

Samtliga tillfällen är på tisdagar kl.14:15 - 16:00. 

Innan stödlektionen

Innan du går till stödlektionerna; fundera ut vad du vill ha hjälp med och ta med läromedel och material som underlättar deltagandet i stödet. 

De studerande behöver inte föranmäla sig till drop-in stödet. Om man behöver hjälp och stöd med pågående delmål i matte, svenska och engelska eller vill ha repetitionshjälp inför en omtentamen så går man dit. Man kan också sitta och jobba med inlämningsuppgifter.

Kontaktperson för detta är Petra Brunila.

Stödundervisning läsåret 2023-2024 för studerande på Neptunigatan 6 (sjöfart)

På tisdagar mellan kl. 14:15 och 15:55 schemaläggs studietid i alla studerandes och lärares scheman och då finns möjlighet att få stöd i alla ämnen, både GEM- och yrkesämnen. Alla som behöver stöd i något eller några ämnen ska utnyttja studietiden på tisdagar för stödundervisning så länge det finns behov av stöd.