Fritt valda kurser

Utöver obligatoriska och valfria kurser har du i lyceet möjlighet att avlägga så kallade fritt valda kurser. Dessa kurser kan vara till exempel sport, musik, frivillig brandkårsverksamhet mm. Du kan läsa mer i läroplanerna under rubriken Fritt valda kurser.

För att erhålla fritt valda kurser ska du

 1. anhålla om kurs
 2. utföra allt som ingår i kursen
 3. lämna in en skriftlig kursrapport efter avslutad kurs

Idrottslärare Birgitta (Gittan) Lundberg har huvudansvar för de fritt valda kurser som har annan huvudman än skolan.

Viktiga datum lå 2021-2022

 • Obligatoriskt informationstillfälle för de som ämnar ansöka om fritt vald kurs:
  • Åk 1: 25 augusti kl. 15:15
  • Åk 2-3: 25 augusti kl. 14:30
 • Sista dag för anhållan om avläggande av fritt valda kurser:
  • under höstterminen: 7 september kl. 15:00
  • under vårterminen: 14 januari kl. 15:00
 • Sista dag för inlämning av rapport över avlagda fritt valda kurser:
  • 16 maj kl. 15:00
  • Abiturienter kan endast anhålla om fritt valda kurser för höstterminen och rapporter inlämnas senast 14 januari kl. 15:00

Såväl anhållan som färdiga rapporter inlämnas till Gittan som registrerar kursen/kurserna som fullgjorda, såvida deltagande och rapportering uppfyller kriterierna för godkänd kurs.

Ledarutbildning

Studerande som ansöker om fritt valda kurser inom idrott ska genomföra kursen "Grundutbildning för ledare" som arrangeras av Ålands Idrott.

 • Kursen ges vanligen på distans en lördag under hösten - mer info kommer vid skolstart!
 • För godkänd ledarskapskurs krävs närvaro under lördagen samt utförda hemuppgifter.

Kursrapport för fvk

För att erhålla fritt vald kurs skriver du en kursrapport som ska innehålla:

 • ditt namn och basgrupp
 • beskrivning av kursen
 • rapport över varje kursavsnitt med datum, tid samt handledarens namnteckning
 • slutsammanställning och sammanfattning av kurs.

Bedömning

Den studerande bedöms i enlighet med de bedömningskriterier som finns fastställda i kursprogrammet: godkänd eller icke godkänd. Endast godkända kurser räknas in i studieprogrammet och noteras på avgångsbetyget.

Information och anmälan

Mer information finns i Itslearning, Fritt valbara kurser (FVK). Här gör du också din anmälan.