Fritt valda kurser

Utöver obligatoriska och valfria kurser har du i lyceet möjlighet att avlägga så kallade fritt valda kurser. Dessa kurser kan vara till exempel sport, musik, frivillig brandkårsverksamhet mm. Du kan läsa mer i läroplanerna under rubriken Fritt valda kurser.

För att erhålla fritt valda kurser ska du

  1. anhålla om kurs
  2. utföra allt som ingår i kursen
  3. lämna in en skriftlig kursrapport efter avslutad kurs

Idrottslärare Birgitta (Gittan) Lundberg har huvudansvar för de fritt valda kurser som har annan huvudman än skolan.

Information och anmälan

Mer information finns i Itslearning, Fritt valbara kurser (FVK). Här gör du också din anmälan.

Kontrollera datum för anhållan och inlämning av rapporter i Arbetskalendern!

  • OBS: I åk 3 kan du anhålla om FVK enbart för höstterminen.