Kurser som inte blir av lå 2022-2023

Då kursvalen lämnats in görs en summering och rektor fattar beslut om vilka kurser som ges under nästa läsår (baserat på antalet val).

Följande kurser erbjöds inför läsåret 2022-2023 men kommer inte att arrangeras pga för få val:

Ämne Kurs
Språk och modersmål FIF08, FIN09, FR09, FR10, RY02, SV07, SV09
Matematik MK08
Naturvetenskaper BI05, KEL04, KEL07
Humaniora och samhällskunskap HI06, HI10, LIV04, LIV05
Estetiska ämnen samt IT IT05, MUS02

Du som valde någon av dessa kurser uppmanades göra ett kompletterande kursval, dvs välja ersättande kurser, inom mars 2022. Om du vid skolstart i augusti 2022 märker att du har för får kurser - ta kontakt med din studiehandledare!