Kursutbudet läsårsvis

De flesta obligatoriska och valfria kurser erbjuds varje läsår. För att en kurs ska bli av måste tillräckligt många studerande välja kursen ifråga, vanligtvis minst 12 studerande. För att optimera möjligheten för de studerande att ta del av hela kursutbudet, erbjuds vissa kurser vartannat eller vart tredje år.

Nedan kan du se hur dessa kurser kommer att erbjudas under de kommande tre läsåren:

Kurser som ges vart annat eller vart tredje år Erbjuds lå 2021-2022 Erbjuds lå 2022-2023 Erbjuds lå 2023-2024
BIK03 ja - ja
BIK07 - ja -
MUS02 ja - -
MUS03 - ja -
MUS04 - - ja
FIL04 - ja -
HI10 ja - ja
LIV03 och LIV06 (LP2016) ja - ja
LIV02 och LIV05 (LP2016) ja och nej
(gamla LIV02 = nya LIV1 enligt LP2021 som erbjuds varje år)
ja -
PSY06 ja - ja
PSY07 - ja -

Följande kurser erbjuds varje läsår, med något varierande innehåll och olika kurskoder:

  • Körsång: MUS06, MUS07, MUS08
  • Drama: TEA01, TEA02, TEA03

OBSERVERA!

  • Fr.o.m. hösten 2021 gäller nya kursbeskrivningar för kurserna MUS01, MUS02, MUS03 och MUS04 (övriga kurser läses enligt nugällande läroplan 2016) - beskrivningarna i Wilma är inte längre aktuella!

Kurser riktade till en viss årskurs

De obligatoriska kurserna läses vanligtvis i en specifik årskurs, vissa i åk 2 och andra i åk 3. Se kursöversikten (som bilaga) för varje inriktning under rubriken "Val av inriktning"!

En del valfria kurser erbjuds också åt studerande i en specifik årskurs; vissa åt studerande i både åk 2 och åk 3 medan andra är reserverade endast för studerande i årskurs 3 osv. På kursvalsblanketten framgår vilka valfria kurser du kan välja inför följande läsår.

Vissa valfria kurser erbjuds därutöver specifikt för årskurs 2 och kan inte läsas i åk 3 (se kursvalsblanketten). Exempel:

  • IT01 kan väljas endast i åk 1-2
  • IDR07 kan väljas endast i åk 2

Kursbeskrivningar

I Wilma, under "Läroplan", kan du läsa alla kursbeskrivningar för mer information om mål, innehåll, förkunskapskrav mm.